Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng tổng thể phù hợp cho quản lý bán hàng tất cả ngành nghể, bạn có thể quản lý phần mềm bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào mà không cần phải cài đặt hay đầu tư chi phí cho các thiết bị phần cứng.

Với phần mềm quản lý bán hàng tổng thể  bạn có thể nhập, xuất, bán hàng một cách nhanh chóng mà không cần thao tác nhiều chỉ cần có một máy quét mã vạch.

Hỗ trợ cho chi nhánh và đại lý

Phần mềm quản lý bán hàng tổng thểlà giải pháp tối ưu giúp bạn quản lý quá trình bán hàng của mình một cách linh động và hiệu quả nhất.

Hệ thống gồm các chức năng chính như sau:

1.    Quản lý người dùng và phân quyền

Mỗi người dùng được cấp một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống và quyền để thao tác trên hệ thống.

2.    Quản lý nhập hàng: nhập hàng vào kho sau khi mua hàng từ nhà cung cấp.

3.    Quản lý bán hàng (xuất hàng)

a.    Công ty xuất hàng cho chinh nhánh.

b.    Công ty bán hàng cho đại lý.

c.    Công ty bán hàng cho khách lẻ.

d.    Chi nhánh chuyển hàng lại cho công ty.

e.    Chi nhánh bán hàng cho đại lý.

f.     Chi nhánh bán hàng cho khách lẻ.

g.    Ngoài ra còn có chức năng chuyển hàng qua lại giữa các chi nhánh.

4.    Quản lý trả hàng

a.    Quản lý đại lý, khách lẻ trả hàng lại cho công ty/chi nhánh.

b.    Công ty/chi nhánh trả hàng lại cho nhà cung cấp.

5.    Quản lý bảo hành: thực hiện việc quản lý bảo hành hoặc sửa chữa các sản phẩm mà đã bán cho khách hàng hay đại lý.

6.    Quản lý sửa chữa: quản lý việc nhận sửa chữa các thiết bị điện máy bên ngoài (các loại mà công ty không bán).

7.    Quản lý phiếu thu: bao gồm:

a.    Quản lý phiếu thu theo hoá đơn.

b.    Quản lý phiếu thu: phiếu thu về các khoản không có hoá đơn như: tiền gởi xe…

8.    Quản lý phiếu chi:

a.    Quản lý phiếu chi theo hoá đơn.

b.    Quản lý phiếu chi: các phiếu chi về các khoản không có hoá đơn như: chi tiền cơm trưa cho nhân viên,…

9.    Quản lý chương trình khuyến mãi, giảm giá: tạo chương trình khuyến, giảm giá của từng chi nhánh ch từng mặt hàng.

10.Quản lý gởi thư từ công ty đến các chi nhánh: công ty thực hiện gởi thư, thông báo đến các chi nhánh.

11.Quản lý gởi đề xuất từ các chi nhánh đến công ty: chi nhánh thực hiện gởi đề xuất đến công ty hoặc đến các chi nhánh khác.

12.Báo cáo thống kê:

a.    Chi tiết nhập: báo cáo thống kê chi tiết nhập theo ngày.

b.    Tổng hợp nhập: báo cáo tổng hợp nhập theo ngày.

c.    Chi tiết xuất: báo cáo thống kê chi tiết xuất theo ngày.

d.    Tổng hợp xuất: báo cáo tổng hợp xuất.

e.    Nhập xuất tồn: báo cáo thống kê nhập xuất tồn của từng sản phẩm theo ngày.

f.     Bảng kê trả hàng: báo cáo thống kê hàng trả từ đại lý, khách lẻ hoặc hàng trả cho nhà cung cấp.

g.    Báo cáo doanh thu: báo cáo doanh thu chi tiết của từng chi nhánh theo từng ngày.

h.    Báo cáo doanh thu theo từng chi nhánh: báo cáo tổng hợp doanh thu của từng chi nhánh theo từng ngày.

i.      Báo cáo doanh số bán hàng của nhân viên: báo cáo doanh số bán hàng của từng nhân viên theo từng chi nhánh.

j.      Báo cáo công nợ phải thu: báo cáo công nợ phải thu trong ngày của từng chi nhánh.

k.    Báo cáo công nợ phải trả: báo cáo công nợ phải trả trong ngày của từng chi nhánh.

l.      Nhật ký truy cập: báo cáo nhật ký truy cập, thao tác của tất cả user truy cập, thao tác trên hệ thống theo ngày.

13. Cấu hình tắt, mở popup cho hàng tồn kho.

Phần mềm quản lý bán hàng