Chợ đấu giá

Chợ đấu giá nhằm mục đích cung cấp một hành trang đầy đủ và ưu việt nhất cho tất cả mọi người có đam mê kinh doanh trực tuyến, bán hàng online…Các tính năng cho việc thực hiện giao dịch online được chúng tôi giành rất nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu, phát triển như: Đánh giá sản phẩm – Đặt hàng trực tuyến – Thanh toán trực tuyến – Thông báo bằng email – Bảo đảm người bán – An toàn người mua – Lọc tìm kiếm sản phẩm – Vận chuyển toàn quốc.